Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Snímků
Monografie
    Identifikace a hodnocení starých skládek v prostoru Brno-východ s použitím leteckých snímků velkého měřítka
Článek
    Destrukce arkóz na historických objektech podle snímků z rastrovacího mikroskopu
    Geologická interpretace kosmických snímků z oblasti dyjské klenby
    Geologická interpretace leteckých snímků ze západního ojraje třebíčského masívu
    Geologický význam některých rozhraní interpretovaných z družicových snímků na západním Slovensku a východní Moravě
    Interpretace černobílých leteckých snímků pro účely ochrany krajiny na příkladu z Českého krasu
    Mapovani vyuziti pudy z druzicovych snimku
    Morfotektonická analýza NP Šumava s využitím radarových satelitových snímků
    Nové verze software pro zpracování leteckých a družicových snímků
    Předpověď geomagnetické aktivity pomocí snímků z družice YOHKOH a údajů z geomagnetické observatoře Budkov
    Zjišťování erozního poškození půd z fototechnicky předzpracovaných družicových snímků