Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sněhová
Článek
    Snehová pokrývka ako zdroj znečistenia vodných tokov
    Šesticípá sněhová vločka. A Six-Pointed Snowflake