Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sněhu
Článek
    Kokosy na sněhu. Zvláštní doba přináší zvláštní klima
    Možnosti znečistenia povrchových tokov vplyvom topenia snehu
    Prověření některých vlastností sněhu z hlediska jeho využití při geochemické prospekci
    Stanovenie obsahu ťažkých kovov vo vzorkách snehu metódou emisnej atómovej spektrografie
    Ukládání sněhu na závětrných svazích české strany Krkonoš (tundrová zóna)
    Vertikálne rozdelenie síranov a dusičnanov v snehovej pokývke a vylavovanie iónov v priebehu topenia snehu
    Využítí sněhu jako sorbentu v atmogeochemii a uplatnění tohoto jevu v geochemické prospekci