Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sobotína
Článek
    Apatit z lokality Bienergraben u Sobotína
    Diopsidy z Maršíkova a Sobotína
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1994 : část I.- terénní práce
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Granátem bohaté pásky v amfibolické rule u Sobotína (14-42 Rýmařov)
    Granátovec ze Smrčiny u Sobotína
    Granátovec ze Smrčiny u Sobotína
    Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína
    Mineralogické poměry okolí Sobotína
    Příspěvek k mineralogii rudní žíly ze Štětínova u Sobotína
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk (14-42 Rýmařov)
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998