Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sobotka
Monografie
    geologická mapa 03-34 Sobotka
    hydrogeologická mapa 03-34 Sobotka
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Sobotka 03-34, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Sobotka 03-34, 1 : 50 000
Článek
    Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny : 03-34 Sobotka
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií : (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-34 Sobotka, 03-43 Jičín, 13-12 Kopidlno, 13-14 Nymburk, 13-21 Hořice, 13-22 Jaroměř, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín)
    Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky : 03-34 Sobotka
    Křída na listu geologické mapy 1:50 000 Sobotka (03-34 Sobotka)
    Kvartérně geologické poměry v okolí Mnichova Hradiště ssv. od Mladé Boleslavi (03-33 Mladá Boleslav, 03-34 Sobotka)
    Nové paleontologické nálezy z veselského obzoru podkrkonošské pánve (03-34 Sobotka)
    Permské aktinopterygijní ryby a jejich využití pro paralelizaci výchozů významných fosiliferních obzorů podkrkonošské pánve : 03-34 Sobotka, 03-41 Semily, 03-42 Turnov, 03-43 Jičín
    Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1:10 000 (03-34 Sobotka)