Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sociální
Monografie
    Sociální klima městského obvodu Michálkovice
    Sociální prostředí v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice. Vývoj názorové hladiny obyvatelstva a prognóza sociálního rozvoje
    Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu
Článek
    Dějiny přírodních zdrojů a technologií : energie, suroviny a technologie jako sociální a globalizační síly
    Jak vnímají obyvatelé sociální a ekologická rizika provozu JE Dukovany a dalších technických děl v území?
    Mezinárodní konference "Geoenvironmentální management a sociální ekonomický vývoj"
    Percepce sociální tranforamce české společnosti brněnskými dělníky
    Podzemní voda pro sociální a ekonomický rozvoj a ochranu ekosystémů
    Sociální aspekty životního prostředí ve městě
    Sociální souvislosti povodní na Moravě 1997
    Větrné elektrárny jako nový sociální fenomén
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt
Seriál
    Sondy. Týdeník pro sociální otázky