Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sodného
Článek
    Příprava skla bohatého vodou nerovnovážnou dehydratací křemičitanu sodného a jeho použití k napodobení radiochemických procesů v krystalických silikátech
    Vyplavování sodného a draselného iontu z malého horského povodí na Šumavě