Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sorpční
Článek
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Modelové sorpční zkoušky berylia v uhlí s různým obsahem popela
    Možnosti a omezení "sorpční atmogeochemie"
    Sorpční vlastnosti alofánů, limonitu a wadu ze zlatohorských ložisek
    Sorpční vlastnosti jílových minerálů
    Sorpční vlastnosti přírodních bentonitů