Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sorpci
Článek
    Stanovení distribučního koeficientu pro sorpci umělých radionuklidů ve vodním prostředí
    Vliv zrnitosti horninového prostředí na sorpci Cu a Cd