Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sorpcie
Článek
    Štúdium sorpcie kobaltu na prírodnom mordenite a klinoptilolite
    Štúdium sorpcie niektorých kovov na vybraných druhoch zeolitov