Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Součinitele
Článek
    Stanovení doporučené hodnoty součinitele drsnosti
    Výpočet součinitele přenosu K ze záznamů trhacích prací z lomu Kotouč-Štramberk
    Zpětný výpočet součinitele bočního tlakuv klidu v brněnském jílu na základě konvergenčních měření