Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Spadu
Monografie
    Monitorování prašného spadu z hutě v Nkaně a environmentální vzdělávání na středních školách Nkana, Wusakile a Mukuba v Kitwe v Zambii
Článek
    Aplikácia geoštatistiky pri modelovaní rozloženia tuhého spadu v Košiciach
    Geofyzikální měření radioaktivity hornin a jaderného spadu na Broumovsku (04-31 Meziměstí, 04-32 Broumov, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Mineralogická charakteristika prašného spadu v oblasti Moravskoslezských Beskyd
    Přírodní radioaktivita a radioaktivita jaderného spadu v Příbrami a okolí (22-21 Příbram)
    Přírodní radioaktivita a radioaktivita jaderného spadu v Příbrami a okolí
    Rentgenové analýzy prašného spadu a polétavého prachu pražské aglomerace
    RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu
    Sezónní změny obsahu PAH v půdách a atmosférickém spadu a jejich vztah k datům kontinuálního monitoringu ovzduší v Brně
    Studium prašného spadu pražské aglomerace
    Změny chemismu spadu a povrchového odtoku jako indikátor zhoršování kvality lesních půd Jizerských hor
    Zvýšený obsah fluoridů ve spadu na území ČSSR