Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Specifika
Monografie
    Specifika transformačního procesu v zázemí velkých měst
    Specifika transformačního procesu v zázemí velkých měst
Článek
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Geomorfologická specifika vybraných lokalit jaderných elektráren v ČSFR
    Některá specifika asanačně rekultivační problematiky antropogenních lokalit po těžbě rud
    Specifika inženýrskogeologických průzkumů zastavěných a urbanizovaných oblastí