Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Specjalne
Monografie
    Geotechnika i budownictwo specjalne 2000
    Geotechnika i budownictwo specjalne 2002. Ze szczególnym uwzgladnieniem problematyki towarzyszcej eksploatacji rud miedzi
    Polskie towarzystwo mineralogiczne - prace specjalne
    Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace specjalne, Zeszyt 9
Seriál
    Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne
    Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne