Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Spektrometru
Monografie
    Metodika separace chromu (Cr) a stanovení jeho izotopových poměrů na multikolektorovém hmotnostním spektrometru MC ICP MS
Článek
    Kontrola funkce terénních spektrometrů
    Možnosti a využití přenosného rentgen-fluorescenčního spektrometru při tvorbě odvozených geologických map ČR v měřítku 1: 25 000 na příkladu distribuce As v jižní části Doupovských hor
    Systém napouštění plynu k hmotnostnímu spektrometru MI 1201 pro dvoupaprskovou metodu měření izotopových poměrů
    Validace terénního rentgen-fluorescenčního spektrometru pro potřeby analýz půd, říčních sedimentů a suspendované hmoty
    Využití čs. elektronového mikroskopu a rtg spektrometru při studiu rudních minerálů
    Využití přenosného spektrometru PGIS-SP pro stanovení koncentrací přírodních nuklidů a dávkových příkonů in-situ