Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Speleologických
Článek
    Dokumentace speleologických objektů v České republice
    Jednotná evidence speleologických objektů
    Možnosti a výsledky záchranných archeologických výzkumů ve speleologických lokalitách
    Použitie geofyzikálnych metód pri riešení speleologických problémov v Borinskom krase
    Povolování speleologických výzkumů v CHKO Moravský kras
    Prezentace speleologických výzkumů v expozici Větřák
    Příspěvek k poznání karsologických a speleologických poměrů Bzybského hřbetu a masívu Arabika (Velký Kavkaz)
    Výsledky revizních a zjišťovacích speleologických průzkumů a výzkumu v Pavlovských vrších
    Zpráva o karsologickém výzkumu a dokumentaci významných speleologických objektů na lokalitě Vitošov v letech 2000-2005