Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Speleologickej
Článek
    Bilancovanie činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti na 10. valnom zhromaždení
    Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti roku 1986
    Prehľad speleologickej preskúmanosti pracovného územia oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej spoločnosti Spišská Nová Ves
    Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za roky 1979-1980
    Zjazd a sympózium Kubánskej speleologickej spoločnosti - Havana 1985, kras a jaskyne Kuby
    Zpráva o činnosti speleologického pracoviska GÚ SAV a speleologickej odbočky SGS pri SAV za rok 1979
Seriál
    Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti