Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Spessartin
Článek
    Spessartín a piemontit v metasedimentoch staršieho paleozoika vnútorných Západných Karpát
    Spessartin v grafitu z Velkého Tresného u Olešnice
    Ytriový spessartin z aplit-pegmatitů brněnského batolitu
    Yttriový spessartin kontrolující distribuci HREE v leukogranitech-pegmatitech brněnského masivu