Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Spodnobadenských
Článek
    Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
    Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
    Nálezy redeponovaných spodnobadenských sedimentů u Troubska (24-34 Ivančice)
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna (24-43 Šlapanice, 24-34 Ivančice)
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna
    Procesy sesouvání spodnobadenských jílů v Brně-Medlánkách
    Rybí fauna spodnobadenských vápnitých jílů v Brně-Králově poli a její paleogeografický význam
    Stopy vrtavé činnosti organizmů na spodnobadenských valounech od Čelechovic na Hané