Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Společnosti
Monografie
    2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec
    2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti 21.9. - 25.9.2011 Sborník abstrakt
    2. seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce
    2. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    2. sjezd České geologické společnosti. Sborník anstrakt a exkurzní průvodce
    2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce005
    2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    2. Vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce
    2.otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Monínec 21.9.-25.9.2011
    2.Sjezd české geologické společnosti, Slavonice 19.-22.října, Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. Editor Karel Breiter
    3. sjezd České geologické společnosti : Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    3. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstrakt a Exkurzní průvodce
    3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce
    22. zasedání Evropských geoparků : 18.-21.9.2008 ; Seminář odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : 6.-8.10.2008
    50. sjezd chemických společností (Sborník abstrakt příspěvků)
    54. pracovní konference České algologické společnosti : sborník
    200 let České společnosti nauk 1784-1984
    200 let České společnosti nauk 1784-1984: vědecká konference Praha 30.10-2.11.1984
    Česká geografie v Evropském prostoru (Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti)
    Členství opata C.F.Nappa (1792-1867) v Královské společnosti severských starožitností v souvislosti s jeho působností v Brně
    Digitální sborník Konference Společnosti důlních měřičů a geologů /14./. 100. výročí založení Stolice geodezie a důlního měřictví
    Editor a odpovědný redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti č. 4
    Editor a odpovědný redaktor Zpravodaje České geologické společnosti č. 5
    Editor a odpovědný redaktor Zpravodaje České geologické společnosti č. 6
    editor Geologického průvodce - Exkurze České geologické společnosti č. 20, ISBN 978-80-87139-00-4
    editor Geologického průvodce - Exkurze České geologické společnosti č. 21, Mikuláš, Geologie a paleontologie Doupovských hor, ISBN 978-80-7399-403-7
    Energetická koncepce ČR : Otázky ropného zlomu a jeho dopadu na chod společnosti : zpráva pro Nezávislou energetickou komisi při Úřadu vlády ČR
    Fyzickogeografický sborník 2. Kulturní krajina. Příspěvky z 21. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 16. a 17. února 2004 v Brně
    Geografie-sborník České geografické společnosti. 1
    Hlavní redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti
    Hlavní redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti č. 2
    Hlavní redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti č. 3
    Informátor České geologické společnosti 2002/1
    Informátor České geologické společnosti 2002/2
    Informátor České geologické společnosti 2003/1
    Informátor České geologické společnosti 2003/2
    Informátor České geologické společnosti 2004/1
    Informátor České geologické společnosti 2004/2
    Informátor České geologické společnosti 2005/1
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí - Exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti
    Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností
    Lesník 21. století - most mezi ekologií lesa a potřebami společnosti. Sborník semináře, Kašperské Hory
    Lipský, Z., Popková, K., Poštolka, V., Šmída, J. eds: Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti - elektronický sborník příspěvků na CD-ROM, Liberec 25. - 29.8.2008
    Materiály XXIV. celostátní geologické konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při Československé akademii věd
    Meteorologie ve službách společnosti a ochrany životního prostředí. Historie, současnost a perspektivy
    Něco překrásného se končí : kolapsy v přírodě a společnosti
    Něco překrásného se končí. Kolapsy v přírodě a společnosti
    Podzemí neznámé: 30 let České speleologické společnosti ve fotografii
    Sborní abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005.
    Sborní abstrakt a exkurzní průvodce. 3 sjezd České geologické společnosti. Volary 19.-22. září 2007.
    Sborník - 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti
    Sborník 3. konference České společnosti pro ekologii
    Sborník 3. sjezdu ˇčeské geologické společnosti, 19.-22.9.2007, Volary
    Sborník 14. konference České limnologické společností a Slovenské limnologické společnosti
    Sborník abstrakt, 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti
    Sborník abstrakt 2.sjezdu České geol. společnosti
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce - 3. sjezd České geologické společnosti Volary 2007
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005.
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti Slavonice 19.22. října 2005
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007.
    Sborník abstraktů - Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce : 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : Teplice 4.-6.10.2010
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. 2. Vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce; 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, 2.vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti
    Sborník anotací a digitální sborník přednášek. 12. konference Společnosti důlních měřičů a geologů
    Sborník anotací a Elektronický sborník přednášek 10. konference Společnosti důlních měřičů a geologů
    Sborník České geografické společnosti
    Sborník konference České aerosolové společnosti 24.11.2004
    Sborník příspěvků XV. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti
    Sborník příspěvků z XXI. sjezdu České geografické společnosti, České Budějovice 30. 8. - 2. 9. 2006.
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6. - 8. 10. 2008
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis 3
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje/Acta Musei Turnoviensis 3
    Sjezd České geologické společnosti, Slavonice
    Zpravodaj české geologické společnosti 7
Článek
    1. kongres Mezinárodní společnosti pro důlní vody
    2. sjezd České geologické společnosti
    2. Sjezd české speleologické společnosti
    7. konference Mezinárodní nanoplanktonové společnosti INA, La Parguera, Portoriko
    21. Generální konference Evropské geofyzikální společnosti
    24. konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV
    26. celostátní konference Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - Most 1987
    52. mezinárodní konference Meteoritické společnosti ve Vídni
    53. konference Meteoritické společnosti
    57. výroční konference mezinárodní Meteoritické společnosti v Praze v roce 1994
    57. výroční schůze Meteoritické společnosti v Praze
    60. konference meteoritické společnosti
    60 let Československé společnosti pro mineralogii a geologii
    63. sjezd Polské geologické společnosti a některé současné problémy geologie karpatského flyše
    Akce České pedologické společnosti
    Aktivita Slovenskej geologickej společnosti pri SAV za rok 1987
    ArcGIS představuje novou kvalitu geografických informačních systémů společnosti ESRI
    Cesta Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most do revíru Oltenia v Rumunsku
    Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v letech 1999 a 2000
    Činnost mineralogické sekce Společnosti národního muzea v období 2005-2006
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1995
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1996
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2001
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v roce 2002
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2004
    Čtvrtá porada předsedů a tajemníků společnosti VTS socialistických států
    Druhé evropské regionální setkání "Mezinárodní společnosti pro výzkum útesů" v Lucembursku 6.-9. září 1994
    Dva rukopisy z Archivu České speleologické společnosti
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce
    Informace o činnosti nově vzniklé České krajinně-ekologické společnosti (CZ-IALE)
    Informace o vytvoření České zeolitové skupiny v rámci Společnosti pro výzkum a využití jílů
    Informace o vytvoření České zeolitové skupiny v rámci Společnosti pro výzkum a využití jílů
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí : exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Investice do hornictví v podmínkách zemí s transformovaným hospodářstvím z pohledu manažera báňské a investiční společnosti
    Kolapsy a regenerace společnosti : civilizace jako konečná a přechodná záležitost
    Konference České pedologické společnosti v Milovech
    Konference meteoritické společnosti ve Vídni
    Konference společnosti pro dálkový průzkum v Nottinghamu
    Kongres americké geologické společnosti
    Mineralogická sekce společnosti Národního muzea v roce 1998
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv. Exkurze České geologické společnosti 22. října 2005
    Navigátor společnosti MapFactor nabízí unikátní navigační systém
    Nejspíš nastává éra neklidné společnosti : s geologem a esejistou Václavem Cílkem o konci levných surovin, energií a potravin či o postavení školy a učitelů
    O stavbách, krajině a společnosti : s geologem Václavem Cílkem [ Rozhovor]
    O zaměření a práci České limnologické společnosti
    Ochrana podzemních vod - aktuální úkol naší společnosti
    Od Společnosti pro báňské vědy ke Společnosti pro soubornou mineralogii
    Percepce sociální tranforamce české společnosti brněnskými dělníky
    Pracovní cesta do SRN organizovaná Hornickou společností Podkrušnohorské oblasti ve dnech 10.-13. září 2003
    Prostředí sedimentace lubenské sloje a nové fytopaleontologické nálezy v lomu společnosti RAKO a.s. u Lubné u Rakovníka (karbon, kladensko-rakovnická pánev)
    První evropské gemologické symposium v Idar-Obersteinu v Německu a 75. výročí založení DGemG (Něměcké gemologické společnosti)
    Sedmdesát let od založení Československé společnosti pro mineralogii a geologii
    Seminář (odborné skupiny pro geotektoniku při Českolovenské společnosti pro mineralogii a geologii) v Pozďátkách
    Sjezd americké geologické společnosti
    Sjezd Americké geologické společnosti v Dallasu
    Sjezd paleontologické společnosti v Eggenburgu
    Sympozium mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin : ISRM International Symposium 2006
    TOMS představuje novou generaci software pro podporu řízení distribučních společností
    Transformace společnosti a změny územně funkční struktury měst
    Valné shromáždění Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - 26. 4. 1988
    Valné shromáždění Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - 29.4. 1985
    Vliv lidského faktoru na ekonomiku těžební společnosti
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Výroční zasedání Americké geologické společnosti (Geological Society of America)
    Význam Česloslovenské společnosti pro růst krystalů jako profesního sdružení
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV v roce 1984
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1982
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1983
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1986
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV ze rok 1987
    Ztráta české geologické společnosti
    Ztráta České speleologické společnosti - Vladimír Stárka
Seriál
    Bulletin České geologické společnosti
    Časopis Společnosti přátel starožitností
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
    Geografie: sborník České geografické společnosti
    Informace České geografické společnosti
    Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti
    Knihovna České speleologické společnosti
    Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností
    Sborník České geografické společnosti
    Sborník Československé geografické společnosti
    Věstník České geologické společnosti
    Zpravodaj České geologické společnosti
    Zpravodaj společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku
    Zprávy České botanické společnosti