Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Spontánní
Článek
    Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese
    Příklad spontánní sukcese na opuštěných granitových lomech