Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Správě
Monografie
    GIS ve státní správě Seč 2003
    Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě. Metodické doporučení
    Internet ve státní správě a samosprávě
    Regionální politika, Úloha euroregionů, rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve státní správě
Článek
    Geografické informační systémy ve správě inženýrských sítí
    GIS ve státní správě
    Přeshraniční trojstranná spolupráce v euroregionech Nisa a Šumava a její vztah k samosprávě a veřejné správě
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Sledování kvality říčních sedimentů v tocích ve správě Povodí Labe