Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Správa
Monografie
    Euroregiony, státní správa a samospráva
    Euroregiony, státní správa a samospráva
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
    Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí, Agentura ochrany přírody a krajiny a Správa Národního parku Podyjí, 1996, 164 stran
Článek
    Církevní správa v hradeckém arcijáhenství ve světle písemností arcibiskupské kanceláře.
    Predbežná správa o náleze karbónskej konodontovej mikrofauny vo vrte BRU-1 pri Brusníku
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků : dokončení z minulého čísla
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků
    Sanace a rekultivace žilných ložisek Odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram
    Správa inženýrských sítí s využitím GIS technologií
    Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za roky 1979-1980
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
Seriál
    Veřejná správa