Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Sprašových
Článek
    Fosilní měkkýši dalších sprašových profilů v Dolním Rakousku
    Fosilní plastosoly (ultisoly) ve sprašových profilech na listu Horn (ÖK 21) a Tulln (ÖK 39) - Dolní Rakousko
    Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
    Inženýrskogeologické hodnocení sprašových sedimentů na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
    Měkkýši pěti profilů ve sprašových závějích Českého krasu
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice (12-243 Praha-sever, 34-124 Pouzdřany)
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice
    O fosilních měkkýších některých sprašových profilů v Dolním Rakousku
    O neklidném stáří Velkého Vypravěče a také o dobrodružném životě Milovníka Sprašových Profilů : k významnému životnímu jubileu geologů Vojena Ložka a Jiřího George Kukly
    O neklidném stáří Velkého Vypravěče a také o dobrodružném životě Milovníka Sprašových Profilů
    O slatinách u Rynholce, profilu svahovin v Karlštejně a o sprašových sériích ve Stranzendorfu a Krems-střelnice (Dolní Rakousko) (12-14 Rakovník, 12-41 Beroun)
    Poznatky z inžinierskogeologického mapovania sprašových sedimentov v nitrianskom urbanizačnom regióne
    Príspevok k poznaniu spraší a sprašových sedimentov v dolinách Popradu a Torysy na východnom Slovensku
    Stratigrafia a typológia fosílnych pôd mladédo mpleistocénu v sprašovych pokryvoch na Podunajskej nížine
    Štoly ve sprašových hlínách ve Velké Bystřici