Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Srní
Monografie
    Aktuality šumavského výzkumu : sborník z konference, Srní 2.-4. dubna 2001
    Aktuality šumavského výzkumu II : sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004
    Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní
    Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 22-333 Srní
Článek
    20 let exploatace ušlechtilých křemenných písků v Srní
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní
    Ložisko písků Srní deset let po geologickém průzkumu
    Těžba sklářských a slévárenských písků na ložisku Srní