Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stěn
Monografie
    Brno Bosonohy, ulice Práčata: vyjádření k použití hlavní sanační metody - torkretování stěn
    Komentář ke skutečnostem zjištěným při posuzování postupu těžebních stěn Velkolomu Čertovy schody - západ. Akce sanace a rekultivace severní stěny
Článek
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Bezpečnostní kontrolní sledování skalních stěn v kvádrových pískovcích
    Geologická fotodokumentace lomových stěn
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Měření primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve metodou hydroporušování stěn vrtu
    Napěťová měření metodou hydroporušování stěn vrtu
    Neznámá krása červených stěn : skalní defilé v Klášterské Lhotě
    Pseudokrasové jeskyně v pískovcích Tiských a Rájeckých stěn