Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stěny
Monografie
    Komentář ke skutečnostem zjištěným při posuzování postupu těžebních stěn Velkolomu Čertovy schody - západ. Akce sanace a rekultivace severní stěny
    Tiské stěny (Studie o geologické stavbě, litologickém vývoji, geomorfologii, přírodní erozi a erozi ovlivněné člověkem, s doporučeními k omezení eroze dané turismem a horolezectvím)
Článek
    Automatická analýza obrazu stěny bedřichovského tunelu v Jizerských horách - klasifikace intenzity alterace granitu
    Destrukce skalní stěny na Vranovském hřebeni
    Geologické zajímavosti připravované NPR Hradčanské stěny
    Geologické zajímavosti připravované NPR Hradčanské stěny (severní Čechy)
    Góry Stolowe/Broumovské stěny Cliffs (Poland/Czech Republic)
    Jerlochovické stěny - nová chráněná lokalita v okresu Nový Jičín (15-34 Bílovec)
    Podzemní těsnicí stěny, jejich využití pro ochranu lomů před mělkými podzemními vodami v SHR a první zkušenosti
    Statistické řešení severní stěny velkolomu ČSA v prostoru Jezeří
    Strukturní interpretace vmístění svrchnokřídových sedimentů do svrchnojurských vápenců skalní stěny Martinka (Pavlovské vrchy)
    Těsnicí podzemní stěny jako ochrana podzemních vod
    Třebovské a hnátnické stěny