Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stříbrné
Monografie
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Stříbrné Hory. SOG - ČGS. Praha
    Stříbrné minerální asociace v Československu
Článek
    Genetické postavení stříbrné mineralizace v Českém masívu
    Historické dobývání rud v SPR "Na Stříbrné" u Českého Šternberka
    Laumontit z kamenolomu Na Marjánce, j. od Stříbrné Skalice
    Molybdenit z kamenolomu Na Marjánce j. od Stříbrné Skalice
    Nález mlecích kamenů z rudního mlýna na katastru Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku
    Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku
    Povrchové stopy zpracování stříbrné rudy v poloze V Groubu na katastru obce Utín
    Stručný přehled o středověkém dolování stříbra v oblastech Stříbrné Hory a Utín
    Stříbrné kyzy a jejich postavení na polymetalických žilách
    Stříbrné minerály vožicko-ratibořského revíru
    Stříbrné zrudnění na jámě 7 - Třebsko
    Štola Na Stříbrné u Českého Šternberka
    Upomínková výtěžková medaile na stříbrné a olověné doly u obce Kšice z roku 1871 : 11-44 Nýřany
    Vzácné druhy šťavnatek - Hygrophorus v PP Na Stříbrné u Českého Šternberka
    "Zapomenutý" sloup stříbrné rudy na rudonosné struktuře Láskovské žíly