Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Středisko
Článek
    Badatelské středisko Georgia Agricoly v Saské Kamenici
    Brno jako středisko administrativního regionu
    Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Ústav geoniky AV ČR - Středisko výzkumu materiálů Země : Laboratoř petrologie - Laboratoř mechanických vlastností hornin