Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Středoevropského
Monografie
    Chemické složení vltavínů chebské pánve a jejich vztah k dalším tektitům středoevropského pádového pole
    Geografické aspekty středoevropského prostoru
    Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív. Průběžná zpráva za rok 2007
    Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív. Závěrečná zpráva o realizaci projektu
Článek
    Pochod stromů : kde leží pravlast středoevropského buku, z níž se stromy šířily pahorkatinami i pohořími?
    Příklady materiálních památek historických povodní středoevropského prostoru