Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Středověkých
Článek
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
    Horninový materiál středověkých staveb v Olomouci
    Kámen středověkých staveb na Moravě
    Safíry pravé i nepravé : drahé kameny na středověkých uměleckých předmětech
    Vyhledávání středověkých důlních chodeb a hornoslavkovského zlomu telestezickou metodou
    Výzkum drahých kamenů z chráněné přírodní památky Ciboušov a ze středověkých inkrustací
    Zánik středověkých vsí historickými povodněmi na území Moravy: klimatické změny nebo lidské zásahy
    Zpráva o výzkumu horninového stavebního materiálu středověkých staveb a jejich provenience