Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Středověkém
Monografie
    Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci
Článek
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Koncepce geotechnického monitoringu ve středověkém dole
    Monitorovací systém ve středověkém Dole Jeroným s telemetrickým přenosem dat
    Nerostné suroviny v pravěkém a středověkém Československu
    Nové prvky distribuovaného měřícího systému na středověkém Dole Jeroným v Čisté
    Stručný přehled o středověkém dolování stříbra v oblastech Stříbrné Hory a Utín