Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Střetů
Monografie
    Mapa střetů zájmů pro oblast Stonavy
Článek
    Hodnocení geologických podmínek zájmové oblasti v mapách střetů zájmů
    Model GIS pro řešení potenciálních střetů zájmů mezi aspekty využití geologických zdrojů a ochranou životního prostředí
    Úloha státní geologické služby ve střetu veřejných, ekonomických a ekologických zájmů
    Využití technologie GIS ke zpracování map potenciálních střetů zájmů mezi těžbou a ochranou přírody
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Zohlednění počtu důlně indukovaných jevů v seizmickém zatížení objektů v mapách střetů zájmů