Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Střižných
Článek
    Analýza napěťového pole ze střižných zón se stylolity na lokalitě Babí lom u Brna
    Současné možnosti identifikace střižných zón v oblasti Západních Karpat
    Šíření střižných vln v nehomogenním slabě anizotropním zemském nitru
    Tektonika střižných zón
    Úprava rýsovacího paralelogramu na měřidlo vrásových a střižných izogon
    Vztah metamorfózy střižných zón na příkladě severní části keprnické klenby