Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stannum
Článek
    Deformace horninového masívu při dobývání závalových zásob Huberova pně na dole Stannum
    Geologie, těžba Sn-W rud a likvidace závodu Stannum ve Slavkovském lese
    Útlum těžby ložisek Sn-W a likvidace závodu Stannum