Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stanovovania
Článek
    Metodika stanovovania prognóz nerastných surovín s aplikáciou na východoslovenské neovulkanity