Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Starými
Článek
    Refugia, migrace a brány. I. : ohlédnutí za starými problémy
    Využití rezistivitní metody k vymezování zón v horninovém masivu ovlivněných starými důlními díly