Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stavebním
Monografie
    Stanovisko ČGS k návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Článek
    O stavebním kameni znojemské rotundy