Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stavebnictví
Monografie
    Ekologické možnosti využívání druhotných surovin ve stavebnictví a jiných odvětvích
    Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví
    Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Sborník ze semináře
    Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Seminář
Článek
    Možnosti aplikace alkalicky aktivovaných systémů ve stavebnictví
    Odpady těžebního průmyslu jako druhotné suroviny ve stavebnictví
    Použití rotační trysky ve stavebnictví
    Přehled technických prostředků spojených s využitím vysokotlakého vodního paprsku v kamenoprůmyslu a stavebnictví
    Stavebnictví, suroviny a ekologie
    Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Seminář
    Výzkum rozpojování horninových materiálů vodním paprskem a jeho uplatnění v kamenoprůmyslu, stavebnictví a při sanaci betonových konstrukcí
Seriál
    České stavebnictví
    Projekt - měsíčník pro stavebnictví a interiéry
    Projekt měsíčník pro stavebnictví a interiéry
    Stavebnictví