Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stopy
Článek
    Biogenní stopy na fyloidech hnědých řas z kulmu Drahanské vrchoviny (24-41, Vyškov)
    Biogenní stopy na fyloidech hnědých řas z kulmu Drahanské vrchoviny. Biogenic traces on the brown algae phyloids from the Culm of the Drahany Upland
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy) : (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (Východní Čechy)
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy)
    Fosilní stopy (ichnofosilie) v díle K. M. Sternberga
    Fosilní stopy moravsko-slezského kulmu
    Fosilní stopy na vrchních jádrech
    Fosilní stopy v barokních břidličných podlahách vybraných olomouckých památek
    Fosilní stopy z lokality Svobodné Heřmanice (spodni karbon, Morava, ČSR)
    Ichnologický záznam (vrtavé stopy a bioturbace) jurské transgrese v lomu Hády u Brna
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv (15-33 Moravský Beroun, 25-12 Hranice)
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv
    Mikroskulptura ichnodruhu Entobia solaria (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štranberku (25-21 Nový Jičín)
    Mikroskulptura ichnorodu Entobia solaris (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štramberku
    Nález fosilní stopy v sedimentech karpatu (34-14 Mikulov)
    Neobvyklé fosilní stopy činnosti živočichů na listech svrchnokřídového stáří u Maletína
    Ophiomorpha isp. - první nález fosilní stopy ze Služína (karpatská předhlubeň)
    Povrchové stopy zpracování stříbrné rudy v poloze V Groubu na katastru obce Utín
    Problematické stopy trilobitů z myslejovického souvrství (spodní karbon, visé)
    První nález stopy po lezení trilobitů v příbramsko-jinecké pánvi (střední kambrium)
    Stopy po činnosti bezobratlých (ichnofosilie) v horninách křídového stáří na Českolipsku
    Stopy po historické těžbě drahých kovů a nové poznatky o hydrotermálním zrudnění v "Pekelném údolí" u Podhoří (u Lipníka nad Bečvou)
    Stopy po těžbě limonitu u mlýnů na českokamenicku
    Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve
    Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve
    Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova
    Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova
    Stopy reliktného zvetrávania v stredoslovenských neovulkanitoch
    Stopy skleněného deště
    Stopy vrtavé činnosti organizmů badenského stáří od Mikulova
    Stopy vrtavé činnosti organizmů badenského stáří od Mikulova
    Stopy vrtavé činnosti organizmů na spodnobadenských valounech od Čelechovic na Hané
    Stopy vrtavých badenských organismů na vápencových rockgroundech z Černotína (severní Morava)
    Stopy vrtavých badenských organismů na vápencových rockgroundech z Černotína (severní Morava). Traces of badenian boring organisms on limestone rockgrounds at Černotín (north Moravia)
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Vrtavé stopy v kostech krunýřů suchozemských želv (miocén mostecké pánve)
    Zkamenělé stopy (ichnofosilie) v brdském kambriu