Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Strážnice
Monografie
    Těžba a její dopady na životní prostředí, sborník konference, 2.-3.3. 2011, Strážnice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 34-224 Strážnice a 34-242 Mlýnky
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000 list Strážnice 34-224
Článek
    Development of the Morava River Bed near the Town of Strážnice (Southern Moravia)
    Discharge capacity analysis of a river channel: application to the Strážnice gauging station on the River Morava after a historical flood
    Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky (34-22 Hodonín)
    Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky
    Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223 (34-22 Hodonín)
    Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223
    Sarmat a pannon (svrchní miocén) na listu 34-224 Strážnice (vídeňská pánev na Moravě) (34-22 Hodonín)