Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stránská
Monografie
    The Early Upper Palaeolithic Fauna from Stránská Skála
    Stránská skála. Origins of the Upper Paleolithic in the Brno Basin, Moravia, Czech Republic (Jiří A. Svoboda and Ofer Bar-Yosef, Eds.)
    Stránská skála.Origins of the Upper Paleolithic in the Brno Basin Moravia,Czech Republic
Článek
    Lithic Raw Materials Used by Humans at Stránská skála
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály (Provenance and genesis of cave and crevice sediments at Stránská skála Hill, Brno
    Quaternary geological investigations at Stránská skála
    Scléractiniaires de Stránská skála (Oxfordien inférieur/supérieur, Brno, Moravie, République tcheque)