Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Strategická
Monografie
    10. Česko-Slovenský Mezinárodní Hydrogeologický Kongres, Voda - Strategická surovina pro 21. století
    Odhad rychlosti regenerace acidifikovaných půd a vod v Orlických horách jako východisko pro strategická rozhodnutí v oblasti péče o lesy
    Sborník, 10. Česko-Slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres, Voda - strategická surovina pro 21. století, 31.8. - 3.9. 2009
    Voda - strategická surovina pro 21. století
    Voda - strategická surovina pro 21.století
Článek
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
    Uhlí - strategická surovina 21. století