Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Strategie
Monografie
    Strategie obnovy hornické krajiny
Článek
    Administrátor na poušti. Některé strategie fungují jen na úrovni místní zpětné vazby
    Postavení a strategie těžby fosilních paliv v Řecku
    Principy a strategie ochrany horninového prostředí
    Proč rostou ceny nerostných surovin a co z toho plyne pro budoucí surovinové strategie?
    Předběžné výsledky řešení problematiky možnosti zesílení výztuží výchozích prorážek a strategie vedení přípravných důlních děl porubů v rámci projektu ČBÚ 44-06
    Strategie činnosti Ústavu pro výzkum rud v období přechodu na vyrovnání ekonomické úrovně s vyspělým světovým hospodářstvím
    Strategie lži
    Strategie přípravy porubů a možnosti zesilování výztuží dlouhých důlních děl v oblastech akutně ohrožených otřesy
    Strategie řízení těžby ropného ložiska Dambořice s ohledem na záměr jeho pozdějšího využití k uskladňování zemního plynu
    Strategie vyhledávacího průzkumu šperkových kamenů
    Územní identita, image a place branding: nové perspektivy a strategie rozvoje měst a regionů v době globalizace
    Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy
    Využití "semifosilních" zdrojů energie - úspěšná strategie při krizích bioty?
    Využití "semifosilních" zdrojů energie - úspěšná strategie při krizích bioty?