Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stratotyp
Monografie
    První mezinárodní stratotyp: hranice silur-devon, Geologická exkurze do okolí Radotína, Karlštejna a Suchomast
Článek
    Nový mezinárodní stratotyp ve spodním devonu Barrandienu
    Stratotyp klabavského souvrství (ordovik pražské pánve): od biostratigrafie k litostratigrafii