Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stratygrafia
Monografie
    IX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Plejstocen Pomorza Środkowego i strefa marginalna lobu Parsety
    Plejstocen Kotliny Raciborsko-Oswiecimskiej na tle struktur morfotektonicznych podloza czwartorzedu - X.Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski
    Stratygrafia Plejstocenu Polski. Rozwój i zanik ladolodu fazy pomorskiej zlodowacenia Wisly na Pomorzu Wschodnim (Kociewie)
    VIII Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski" : serie rzeczne i lodowcowe południowej Opolszczyzny : Jarnołtówek, 3-7 września 2001
    XIX Konferencja. Stratygrafia plejstocenu Polski. Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w dolinie dolnej Odry.Cedynia, 3.-7.9.2012
    XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenie tatrzańskie, Zakopane 1-5 września 2008
    XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Strefa marginalna ladolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na poludniowym Podlasiu
    XVII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. Jeziorowskie, 6-10.09.2010
Článek
    Kurs IAS - Stratygrafia sekwencji klastycznych jako narzedzie w analizie basenów sedymentacyjnych - Praga, Czech, 22-27.05.1999
    Wyniki analizy pyłkowej osadów organicznych z Katowic - lokalna i regionalna stratygrafia pyłkowa (interglacjał mazowiecki)