Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stratygrafii
Článek
    Ichtiofauna w stratygrafii Karpat
    Komputerové modelowanie stratygrafii i procesów sedymentacyjnych
    Zastosowanie wybranych grup mikroorganizmów planktonicznych do stratygrafii górnej jury i dolnej kredy Karpat polskich