Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Strefa
Monografie
    IX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Plejstocen Pomorza Środkowego i strefa marginalna lobu Parsety
    Paleomagnetyzm i rotacje tektoniczne skal dewonskich Morawskiego krasu (strefa Slasko-Morawska, Czechy) W nawiazaniu do tektoniki waryscyjskiej Gór Swietokrzyskich
    XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Strefa marginalna ladolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na poludniowym Podlasiu
Článek
    Anomalie termiczne nad strefa kontaktowa pienińskiego pasa skalkowego z fliszem podhalańskim
    Czy terran bruno-vistulicum (Europa Środkowa) oraz strefa tektoniczna Istambułu (NW Turcja) to pozostałości tego samego późnoproterozoiczno-paleozoicznego bloku skorupowego?
    Śródsudecka strefa uskokowa - przyklad przesuwczej granicy terranów
    Strefa sudeckiego uskoku brzeżnego w świetle wyników badań morfotektonicznych i analizy spękanych klastów w osadach czwartorzędowych
    Transsaharyjska i libijska strefa wulkaniczna