Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Stroje
Monografie
    Mezinárodní konference Hnědé uhlí 2003. Odborná sekce 1 - Těžba, zpracování a úprava uhlí, dobývací podmínky, dobývací stroje a inovace
    Stanovisko ČGS k předložené projektové dokumentaci pro územní řízení - rozšíření stávajícího závodu o novou výrobní halu (pro technologii na obrábění hliníkových odlitků - CNC stroje) a administrativní přístavbu pro společnost STARCAM (dále jen rozšíření stávajícího závodu)
Článek
    Dynamické účinky stavebního stroje na zděný objekt
    Počítacie stroje v hydrogeológii
    Použití tunelovacího stroje v Ostravsko-karvinském revíru
    Záchrana hornických památek v širším regionu Slavkovského lesa demonstrovaná na příkladu transferu těžního parního stroje z dolu Marie v Královském Poříčí do areálu depozitářů Okresního muzea Sokolov v Krásně
    Způsoby zpevňování horninového masívu před hlavou tunelovacího stroje