Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Studii
Monografie
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma: exkurzní průvodce
    Metody zpracování hydrogeologických studií různých měřítek z hlediska kvality a kvantity vstupních dat
    Odborné vyjádření ČGS k "Územní studii využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby štěrkopísků ST1 -ST6" na území Olomouckého kraje (dále jen Územní studie)
    Po stopách krajanů ve starém Orientu. Soubor studií.
    Program, abstrakta, exkurzní průvodce semináře Skupiny tektonických studií
    Seminář Skupiny tektonických studií Tektonický vývoj orogenních pásem - termální, mechanické a sedimentární záznamy
    VI. Letní škola kvartérních studií 2010 (Česká republika, 19.-26. června 2010) = VIth Summer school of Quaternary studies 2010 (Czech Republic, June 19-26, 2010) : excursion guide
    VI. letní škola kvartérních studií 2010 (Česká republika, 19.-26.června 2010). Excursion guide
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice (regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů (1. díl)
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
Článek
    Digitální model krajiny - nástroj při realizaci výzkumných a aplikačních studií
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma : úvod
    Fenomén pražské pánve - příklady faciálních a stratigrafických studií
    Fenomén pražské pánve - příklady faciálních a stratigrafických studií
    Ke studii Udržitelnost rozvoje Králické kotliny
    Koexistence hornické činnosti a života města Karviná (informace o studii)
    Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR
    Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidů moldanubického plutonu
    Metodika zpracování grafických výstupů územně geologických studií okresů pro potřeby skládkování
    Možnosti revitalizace drobných vodních toků - řešení na příkladu dvou případových studíí
    Než nastanou deště. Univerzita v Norwichi uveřejnila novou klimatickou studii
    Problémy hydrogeologických studií v El Salvadoru
    Tvorba oblastních geologických a hydrogeologických map a regionálně geologických studií
    Zkušenosti s metodikou zpracování studií pro plánovitý výběr skládek tuhých komunálních odpadů
Seriál
    Studii şi cercetări de geologie